Επιλογή Σελίδας

Υπέρταση ορίζεται η κατάσταση στην οποία η συστολική πίεση (μεγάλη) είναι μεγαλύτερη από 140mmHg  (χιλιοστά στήλης υδραργύρου) και η διαστολική (μικρή) μεγαλύτερη από 90mmHg. Η υπέρταση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικών επεισοδίων. Σχετίζεται με αυξημένη κατανάλωση αλατιού και μειωμένη πρόσληψη καλίου. Οι παράγοντες που βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης είναι η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και η καθημερινή ένταξη στο διαιτολόγιο τροφών και προϊόντων πλούσια σε κάλιο, η μείωση του υπερβάλλον βάρους, η διακοπή του καπνίσματος, η μείωση της χρήσης του επιτραπέζιου αλατιού.

Pin It on Pinterest