Επιλογή Σελίδας

Ιδιαίτερο ζήτημα αποτελεί η παιδική παχυσαρκία, καθώς η συχνότητα εμφάνισης της αυξάνεται στα παιδιά όλων των ηλικιών. Όσον αφορά το πότε ένα παιδί χαρακτηρίζεται ως παχύσαρκο, η παγκόσμια ομάδα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (International Obesity Task Force, IOTF), συμφώνησε στη χρήση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) για την εκτίμηση του βαθμού παχυσαρκίας στα παιδιά.Η αιτιολογία της παιδικής παχυσαρκίας είναι πολυπαραγοντική και εξαρτάται τόσο από γενετικούς όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τέλος, στην αιτιολογία της παιδικής παχυσαρκίας ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η οικογένεια και το σχολείο εφόσον αποτελούν τους δύο βασικότερους παράγοντες από τους οποίους το παιδί λαμβάνει ερεθίσματα καθημερινά.

Pin It on Pinterest