Επιλογή Σελίδας
Cavitation

Cavitation

Cavitation: η δύναμη της φυσαλίδας Το cavitation είναι μία αισθητική θεραπεία που στοχεύει στην καταστροφή και μείωση των λιποκυττάρων σε όλες τις περιοχές του σώματος που υπάρχει έντονο τοπικό λίπος. Το φαινόμενο cavitation στηρίζεται στην αρχή της σπηλαίωσης. Είναι...

Pin It on Pinterest